Boekje vluchtelingenwerk kerkprovincie voor paus

Op 15 november zijn in Rome zo’n 2000 Nederlandse pelgrims bij elkaar op een ‘Nederlandse dag’ in het kader van de afsluiting van het Jaar van Barmhartigheid. In aanwezigheid van bijna alle Nederlandse bisschoppen zal op die dag na een viering in de Sint Pietersbasiliek paus Franciscus de Nederlanders begroeten. “De bisschoppen bieden hem bij … Lees verder Boekje vluchtelingenwerk kerkprovincie voor paus

‘Aan de slag met M25’

Onlangs verscheen het boekje Aan de slag met M25: handleiding voor jongerendiaconaat in parochies. Het is samengesteld door Elziena Taute van Solidair Friesland en Krista Russchen van Solidair Groningen & Drenthe. Dat meldt de website van het bisdom Groningen-Leeuwarden (foto: Krista Russchen overhandigt het eerste exemplaar aan diocesaan administrator Peter Wellen van het bisdom Groningen-Leeuwarden). … Lees verder ‘Aan de slag met M25’

Forse toename bijdrage kerken aan armoedebestrijding

De bijdrage van kerken aan armoedebestrijding neemt fors toe. Dat blijkt uit het vandaag verschenen rapport Armoede in Nederland 2016. Het betreft een onderzoek naar hulpverlening door diaconieën, parochiële caritasinstellingen en andere kerkelijke organisaties. “Kerken droegen in 2015 meer dan 36 miljoen euro in hulp en meer dan 1,25 miljoen uren (waarde uitgedrukt in geld: … Lees verder Forse toename bijdrage kerken aan armoedebestrijding

Extra impuls bisdom Rotterdam voor ‘centra van barmhartigheid’

Het bisdom Rotterdam vraagt vandaag op de de diocesane website aandacht voor de oprichting op 2 februari dit jaar van de ‘R.K. instelling Sint Elisabeth’ die diaconale initiatieven gaat ondersteunen. Dit werd bekendgemaakt in het eenmaal per jaar verschijnende Bisdom Magazine dat momenteel in het bisdom wordt verspreid. Het bisdom concentreert zich hiermee op de … Lees verder Extra impuls bisdom Rotterdam voor ‘centra van barmhartigheid’

‘Kansen voor kerk om barmhartigheid in praktijk te brengen’

Parochies en andere kerkelijke instellingen hebben veel kansen om barmhartigheid in praktijk te brengen. Van bezoekgroepen tot gezamenlijke maaltijden of het ondersteunen van vluchtelingen. Dat werd 14 januari duidelijk tijdens de oecumenische studiemiddag ‘Ik geef om jou’, die het bisdom Roermond en de Protestantse Kerk hadden georganiseerd in het kader van het ‘Jaar van Barmhartigheid’. … Lees verder ‘Kansen voor kerk om barmhartigheid in praktijk te brengen’

Start ‘Knooppunt Kerken en Armoede’

Onder de titel ‘Betrokkenheid troef’ vindt op 22 januari in Houten een bijeenkomst plaats rond diaconale initiatieven tegen armoede in Nederland. Tevens wordt het startsein gegeven voor het interkerkelijke ‘Knooppunt Kerken en Armoede’. Hierin bundelt een aantal kerkgenootschappen onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken in Nederland de krachten in een nieuwe landelijke ondersteuning van … Lees verder Start ‘Knooppunt Kerken en Armoede’